کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها
بهار باطنی

بهار باطنی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران، دارنده مدال نقره ی المپیاد کامپیوتر سال 94