آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
بهار باطنی

بهار باطنی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران، دارنده مدال نقره ی المپیاد کامپیوتر سال 94