بنیامین فراهانی

بنیامین فراهانی

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران، برنده‌ی مدال برنز المپیاد زیست شناسی در سال 1392. مدرس مدارس برتر تهران