آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
فاطمه علیمرادی

فاطمه علیمرادی

طلای کشوری 98 برنز جهانی 2020 دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف