آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
علی درستی

علی درستی

برنده مدال طلا کشوری المپیاد زیست شناسی  سال ۱۳۹۹، برنز جهانی المپیاد زیست شناسی سال 2021

گالری

نمایش همه

مروری بر ژنتیک کمپبل (قسمت هفتم-پایانی)

نمایش

مروری بر ژنتیک کمپبل (قسمت ششم)

نمایش

مروری بر ژنتیک کمپبل (قسمت پنجم)

نمایش

مروری بر ژنتیک کمپبل (قسمت چهارم)

نمایش

مروری بر ژنتیک کمپبل (قسمت سوم)

نمایش

مروری بر ژنتیک کمپبل (قسمت دوم)

نمایش

مروری بر ژنتیک کمپبل (قسمت اول)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث فیزیولوژی (قسمت ششم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث فیزیولوژی (قسمت پنجم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث فیزیولوژی (قسمت چهارم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث فیزیولوژی (قسمت سوم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث فیزیولوژی (قسمت دوم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث فیزیولوژی (قسمت اول)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث سلولی (قسمت سوم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث سلولی (قسمت دوم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث سلولی (قسمت اول)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث گیاهی (قسمت دوم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث گیاهی (قسمت اول)

نمایش