ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک
سارا حسینی

سارا حسینی

🔹فارغ التحصیل دبیرستان فرهنگ ۱ 🔸مدال نقره المپیاد ادبی سال ۹۵ 🔹رتبه ۴۹ کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی سال ۹۶ 🔸 دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 🔹عضو انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران