در آزمون استعدادیابی شرکت کنید! لینک
سارا همتی

سارا همتی

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران ورودی ۹۴ رتبه اول کنکور سراسری تجربی ۹۴