زینب نوری مطلق

زینب نوری مطلق

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برنده مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 1391، مدرس مدارس برتر تهران