آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
زینب نوری مطلق

زینب نوری مطلق

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برنده مدال برنز المپیاد زیست شناسی سال 1391، مدرس مدارس برتر تهران

گالری

نمایش همه

مروری بر کمپبل مبحث تکامل (قسمت ششم-پایانی)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث تکامل (قسمت پنجم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث تکامل (قسمت چهارم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث تکامل (قسمت سوم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث تکامل (قسمت دوم)

نمایش

مروری بر کمپبل مبحث تکامل (قسمت اول)

نمایش