علیرضا سخایی راد

علیرضا سخایی راد

رتبه 1 کنکور ریاضی سال 98 دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف