آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
علیرضا سخایی راد

علیرضا سخایی راد

رتبه 1 کنکور ریاضی سال 98 دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

گالری

نمایش همه

لایو با رتبه های تک رقمی کنکور- قسمت سوم

نمایش

لایو با رتبه های تک رقمی کنکور- قسمت اول

نمایش

ویدئو لایو صحبت با آقای علیرضا سخایی راد، رتبه یک کنکور سراسری ریاضی سال 98

نمایش

راه حل سوال پانزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال چهارده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال سیزده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

راه حل سوال دوازده آزمون قضایای سینوس ها و کسینوس ها 1 (پیشرفته)

نمایش

قسمت ششم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت پنج مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت چهارم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت سوم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت دوم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت اول مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش