آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
یگانه کریمی

یگانه کریمی

دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران، دارنده‌ی برنز المپیاد زیست‌شناسی ۹۴، مدرس مدارس برتر تهران و شهرستان،