یگانه کریمی

یگانه کریمی

دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران، دارنده‌ی برنز المپیاد زیست‌شناسی ۹۴، مدرس مدارس برتر تهران و شهرستان،