آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
نفیسه سجادی

نفیسه سجادی

فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران