آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
سعید طیبی

سعید طیبی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی محض صنعتی شریف 1395 ، برنده مدال طلای المپیاد دانش آموزی کشوری ریاضی 1388 و برنز المپیاد جهانی ریاضی 2010 ، مولف کتاب کمک درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی از سری آس انتشارات گاج، مولف کتاب کمک درسی هندسه یازدهم ریاضی از سری آس انتشارات گاج