آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
همایون زین الدینی

همایون زین الدینی

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، برنده مدال نقره کشوری المپیاد زیست شناسی در سال 1392، نویسنده کتاب مسایل مرحله 1 در المپیاد زیست شناسی انتشارات خوشخوان