آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
نیما امینی

نیما امینی

دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، برنده مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی سال 1393.