آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
روژین داریوش همدانی

روژین داریوش همدانی

رتبه ۱۱ رشته تجربی کنکور سراسری سال ۹۳، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران