میلاد برزگر

میلاد برزگر

دانشجوی دکترای ریاضی‌ محض دانشگاه صنعتی‌ شریف، برنده‌ مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی‌ سال ۱۳۸۸.