محمد نظری

محمد نظری

دکترای مهندسی برق از داشنگاه صتعتی شریف، برنده‌ی مدال طلای المپیاد فیزیک سال 1385