آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
محمد نظری

محمد نظری

دکترای مهندسی برق از داشنگاه صتعتی شریف، برنده‌ی مدال طلای المپیاد فیزیک سال 1385