محمد حسین متألهی

محمد حسین متألهی

دانشجوی دکترای رشته‌ی بیوتکنولوژی، برنده‌ی مدال طلا کشوری المپیاد زیست شناسی در سال 1388 و نقره‌ی جهانی زیست در سال 2010.