آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
محمد حسین متالهی

محمد حسین متالهی

دانشجوی دکترای رشته‌ی بیوتکنولوژی، برنده‌ی مدال طلا کشوری المپیاد زیست شناسی در سال 1388 و نقره‌ی جهانی زیست در سال 2010.

گالری

نمایش همه

بیوتکنولوژی چیست؟ (قسمت پنجم)

نمایش

بیوتکنولوژی چیست؟ (قسمت چهارم)

نمایش

بیوتکنولوژی چیست؟ (قسمت سوم)

نمایش

بیوتکنولوژی چیست؟ (قسمت دوم)

نمایش

بیوتکنولوژی چیست؟ (قسمت اول)

نمایش