آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
ماهان ملیحی

ماهان ملیحی

فارغ التحصیل مهندسی برق و ریاضی محض دانشگاه شریف، طلای کشوری المپیاد ریاضی، مدرس مدارس برتر تهران