امیرحسین افشارراد

امیرحسین افشارراد

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، رتبه 7 کشوری کنکور سراسری در سال 1395، مدرس و مشاور کنکور در مدارس مختلف شهر تهران، ویراستار و مشاور علمی کتاب‌های مختلف کنکور