آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
علی انجم شعاع

علی انجم شعاع

مدال طلای المپیاد کشوری زیست‌شناسی سال 92، ورودی سال 93 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، مدرس در دوره‌های تابستانی و آمادگی تیم زیست شناسی تیم های اعزامی باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مدرس مدارس برتر تهران شهرستان