آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖
حامد ولی‌زاده

حامد ولی‌زاده

دانشجوی مهندسی نرم‌افزار دانشگاه صنعتی شریف. برنده‌ی دو مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر در سال‌های 1390 و 1391 و طلای جهانی در سال‌های 2012 و 2013 و ...

گالری

نمایش همه

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت دهم (پایانی)

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت نهم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت هشتم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت هفتم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت ششم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت پنجم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت چهارم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت سوم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت دوم

نمایش

برنامه نویسی در المپیاد کامپیوتر قسمت اول

نمایش