بهشاد پوریان

بهشاد پوریان

مدال طلاي المپیاد شیمی سال 95. مدرس مدارس برتر تهران و شهرستان. دانشجو پزشکی دانشگاه تهران