احسان شریفیان

احسان شریفیان

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف. رتبه 1 کشوری کنکور سراسری سال 1395، مشاور و مدرس کنکور در مدارس مختلف شهر تهران