شرکت در آزمون‌های مرحله اول سال‌های گذشته به صورت آنلاین جهت مشاهده کلیک کنید.

برچسب: پایه نهم

دانلود

آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1402 جدید

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1402 (به زودی)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 1401

آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 1401

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه نهم بهمن 1401

حجم فایل: 5 مگا بایت

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان یزد سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان یزد سال 1400-1401

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان گلستان سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان گلستان سال 1400-1401

حجم فایل: ۱ مگا بایت

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان چهارمحال و بختیاری سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان چهارمحال و بختیاری سال 1400-1401

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود

آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان زنجان سال 1400-1401

دانلود نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس دولتی پایه دهم استان زنجان سال 1400-1401

حجم فایل: 10 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1402-1403

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1402-1403

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1402-1403 (به زودی)

حجم فایل: 1 مگابایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم علوم نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم علوم نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم علوم نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول علوم نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول علوم نهم - شماره 1

آزمون میان ترم نوبت اول علوم نهم - (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پانزدهم- شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل پانزدهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهاردهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهاردهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهاردهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل چهاردهم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سیزدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سیزدهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سیزدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سیزدهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوازدهم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوازدهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یازدهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل یازدهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یازدهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل یازدهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یازدهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل یازدهم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دهم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال فصل نهم علوم پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل هشتم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هشتم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هشتم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هفتم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هفتم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هفتم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل ششم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل پنجم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل پنجم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پنجم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنجم- شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنجم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهارم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل چهارم علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

دانلود جزوه نسبتا خلاصه علوم پایه نهم

جزوه علوم پایه نهم

حجم فایل: 13 مگا بایت

دانلود

نمونه سوالات مشابه با امتحان نهایی های پایه نهم

دانلود نمونه سوال امتحان نهایی پایه نهم

حجم فایل: 8 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 13)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 14)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 16)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 17)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 20)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم انگلیسی نهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت دوم انگلیسی پایه نهم (شماره 21)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 13)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 16)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 17)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 18)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 19

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 19)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 20

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 20)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 21

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 21)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 22

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 22)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 23

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 23)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 24

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 24)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام های آسمانی نهم - شماره 25

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه نهم (شماره 25)

حجم فایل:

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم علوم نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم علوم نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم علوم نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 8

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 9

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 10

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 11

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 12

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 13

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 14

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی نوبت دوم عربی - شماره 15

دانلود نمونه سوال فصل ترم دوم پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم علوم نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم علوم پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1401

آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1401

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1401

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1401-1402

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1401-1402

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1401-1402

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 17

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 16

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 15

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 12

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ریاضی نهم - شماره 18

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ریاضی پایه نهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 5

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 6

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 8

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 9

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 10

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم اول ریاضی نهم - شماره 11

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 7

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 8

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 9

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 9)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 10

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 10)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 11

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 11)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 12

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 12)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 13

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 14

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 15

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 15)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 16

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 16)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 17

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 17)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 18

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 18)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 19

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 19)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت دوم ریاضی - شماره 20

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم دوم ریاضی پایه نهم (شماره 20)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 6

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 5

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 4

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 3

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل:

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 2

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون میان ترم نوبت اول ریاضی - شماره 1

دانلود نمونه سوال میان نوبت ترم اول ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشت - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هشت ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشت - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هشت ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هشت - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هشت ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل:

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل هفت - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل هفت ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل ششم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل ششم ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج- شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج- شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج - شماره 8

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 8)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل پنج- شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل پنج ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهار - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهار - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل چهار - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل چهارم ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 6

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه نهم (شماره 6)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل سوم - شماره 7

دانلود نمونه سوال فصل سوم ریاضی پایه نهم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دوم - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 5

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 5)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه نهم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 1400

آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 1400

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه نهم بهمن 1400

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1400

آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1400

دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه نهم اردیبهشت 1400

حجم فایل: 8 مگا بایت

دانلود
فارسی نهم سمپاد

فارسی نهم سمپاد

دانلود کتاب تکمیلی فارسی نهم سمپاد

حجم فایل: 7 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1400-1401

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1400-1401

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1400-1401

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1397-1398

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1397-1398

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1397-1398

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1399-1400

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1399-1400

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1399-1400

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان و نمونه دولتی 1399-1398

آزمون ورودی دهم تیزهوشان و نمونه دولتی 1399-1398

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) و نمونه دولتی 1399-1398

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1395

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1395

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 1396-1395

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1397

آزمون ورودی دهم تیزهوشان 1396-1397

سوالات و پاسخ نامه آزمون ورودی دهم تیزهوشان (سمپاد) 96-97

حجم فایل: 5 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی نهم

جزوه ریاضی نهم

به قلم مسعود زیرکاری

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود
آزمون های پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم

آزمون های پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم

دانلود آزمون های پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد پایه نهم سال 94 الی 99

حجم فایل: 3 مگا بایت

دانلود
مروری بر فیزیولوژی گایتون

مروری بر فیزیولوژی گایتون

کتاب تخصصی مرور فیزیولوژی گایتون به کمک مساله

حجم فایل: 8 مگا بایت

دانلود
علوم نهم سمپاد

علوم نهم سمپاد

دانلود کتاب تکمیلی علوم نهم سمپاد

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
علوم نهم سمپاد

علوم نهم سمپاد

دانلود علوم نهم سمپاد

حجم فایل: 4 مگا بایت

دانلود
ریاضی نهم سمپاد

ریاضی نهم سمپاد

کتاب تکمیلی ریاضی نهم سمپاد

حجم فایل: 5.8 مگا بایت

دانلود

مقاله

‌با‌ هم‌ زیستن کتاب علوم نهم

‌با‌ هم‌ زیستن کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل با هم زیستن می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

قرن هاست که ما انسان ها درخت ها را می بریم و جنگل ها را از بین می بریم. بر روی رودخانه ها سد می سازیم و با سوزاندن سوخت های فسیلی، هوا را گرم تر و آلوده تر می کنیم. یخ های قطبی در حال آب شدن است و تعادل در کره خاکی به هم خورده است. محیط زیست، بحران های مختلف را پشت سر گذاشته و چشم انتظار شرایط بهتری است. بسیاری از گونه های جانداران یا در حال انقراض هستند و یا منقرض شده اند. سازمان ها و مجامع جهانی در تلاش هستند تا دنیا را از این وضعیت غم انگیز نجات دهند چرا که چنین وضعیتی در اولین قدم، بقای انسان را تهدید می کند.

ادامه
جانوران مهره دار کتاب علوم نهم

جانوران مهره دار کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل جانوران مهره دار می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

جانوران به دو گروه بزرگ مهره داران و بی مهرگان تقسیم می شوند. با آن که بی مهرگان درصد بالایی از جانوران (حدود 98 درصد) را تشکیل می دهند، اما به نظر می رسد مهره داران جانوران پیشرفته تری هستند. کمتر از 60 هزار گونه مهره دار شناسایی شده است اما تا امروز حدود 2 میلیون گونه بی مهره نام گذاری علمی شده اند و به نظر می رسد میلیون ها گونه ناشناخته هنوز وجود دارد. مهم ترین ویژگی این گروه، داشتن ستون مهره ها و نخاع است. در مهره داران اسکلت داخلی کاملا رشد کرده و مغز بسیار پیشرفته است. دستگاه عصبی رشد یافته و پوشش محافظ بدن که پوست نامیده می شود از دیگر ویژگی های مهره داران است.

ادامه
جانوران بی‌مهره کتاب علوم نهم

جانوران بی‌مهره کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل جانوران بی مهره می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

وقتی به رژیم غذایی مردمان شرق دور مانند چین و سنگاپور فکر می کنیم، شاید خیلی برایمان خوشایند نباشد که غذاهای مطلوب و سنتی خودمان را با چنین وعده هایی از غذا جایگزین کنیم. اما نکته بسیار مهم در زیست شناسی این است که در طی سال های طولانی، موجودات زنده نیازهای تغذیه ای خود را تشخیص داده اند و رژیم غذایی طبیعی هر منطقه جغرافیایی، به سازگاری و ماندگاری گونه‌های مختلف موجودات زنده در آن ناحیه کمک کرده است. امروزه محصولات طبیعی دریایی کاربردهای گستردهای در صنعت و پزشکی دارد. فهرستی طولانی از داروهایی وجود دارد که از اسفنج‌ها به دست می‌آید. از داروهای ضد سرطان، ضد التهاب و آنتیبیوتیک‌ها تا داروهایی که در کنترل فشار و انعقاد خون، ترمیم زخم‌ها و تنظیم دستگاه ایمنی بدن نقش دارند. در فاصله سال‌های 1370 تا 1390 هجری شمسی تعداد محصولات طبیعی دریایی صدها برابر افزایش یافته است. اسفنج‌ها، مرجان‌ها، کیسه‌تنان، نرم‌تنان و سایر جانداران بی‌مهره‌ای که می‌شناسید، منابع ارزشمندی هستند که نیازهای انسان را برآورده می‌کنند.

ادامه
گوناگونی جاند‌اران کتاب علوم نهم

گوناگونی جاند‌اران کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل گوناگونی جاند‌اران می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

تاریخ علم را افرادی نوشته اند که در غرب جهان زندگی می کنند. این افراد آغازگران علوم امروزی را یونانیان می دانند. توجه به این نکته ضروری است که از هزاران سال پیش در چین، مصر، هند و بین النهرین (ایران کنونی)، متفکرانی می زیسته اند که در علوم مختلف صاحب اندیشه های پیشرو و بنیادین بوده اند. با ظهور اسلام، مسلمانان نقشی مؤثر در طبقه بندی و پیشرفت علوم داشته اند. اما چون تاریخ علم را دیگران نوشته اند، نقش مسلمانان و تمدن های کهن شرقی معمولا نادیده انگاشته می شود. خوب است که در مطالعاتمان، به این موضوع توجه داشته باشیم.

ادامه
دنیای گیاهان کتاب علوم نهم

دنیای گیاهان کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل دنیای گیاهان می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

مطالعه گیاهان یکی از بزرگترین دغدغه‌های دانشمندان در طول تاریخ بوده و هست. گیاهان تولید کنندگان چرخه غذایی هستند. کشاورزی یکی از مهم ترین علومی است که با کیفیت زندگی انسان سر و کار دارد و نقش مهمی در اقتصاد جهان بازی می کند. فناوری زیستی، بیماری های گیاهان، تعادل بوم سازگان ها و محیط زیست، مطالعه در مورد منشا حیات، محصولات تراریخته و بسیاری از موارد دیگر مباحثی است که هر روز فکر محققان را به خود مشغول می کند.

ادامه
نگاهی به فضا کتاب علوم نهم

نگاهی به فضا کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل نگاهی به فضا می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

تحولاتی که علوم طبیعی و ریاضی در قرن‌های شانزدهم و هفدهم میلادی به خود دیدند، تغییراتی شگرف در دید انسان نسبت به کیهان و جایگاه او در عالم پدید آورد. علم نجوم در کانون این تحولات قرار داشت. اما با این همه، این تحولات، مثل هر انقلاب دیگری، در یک شب روی نداد، بلکه مقدمات آن از قرن‌ها پیش آماده شده بود. یعنی از یونانیان بگیرید تا، به‌ویژه، مسلمانان که داده‌های بسیاری از آسمان ثبت کرده، به تفسیر و نظریه‌پردازی پرداخته‌بودند،همه در آغاز آن انقلاب علمی سهمی انکار ناپذیر داشته‌اند.

ادامه
ماشین‌ها کتاب علوم نهم

ماشین‌ها کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل ماشین‌ها می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

ما انسان‌ها موجودات ضعیفی هستیم، به گونه‌ای که قویترین‌مان نهایتا می‌تواند 2۰۰ تا 3۰۰ کیلوگرم را بلند کند. خیلی کارها هم هست که اصلا نمی‌توانیم انجام دهیم! مثلا بدون کمک نمی‌توانیم پرواز کنیم، یا مدت طولانی زیر آب بمانیم، یا سریع حرکت کنیم. فناوری ماشین‌ها ما را به این کارها و خیلی کارهای دیگر قادر می‌سازد. ماشین‌ها کارهای ساده را آسان‌تر می‌کنند و نیز به ما توان انجام کارهایی را می‌دهند که بدون آن‌ها ناممکن است.

ادامه
فشار و آثار آن کتاب علوم نهم

فشار و آثار آن کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل فشار و آثار آن می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

تصویر مقاله، دستگاهی را نشان می‌دهد که توانسته، توربینی را از دل یک ورق فلزی ضخیم در بیاورد. آیا باور پذیر است که این دستگاه با نیروی آب توانسته فلز را برش دهد آن هم با ظرافت و دقت بسیار بالا. در صنعت با افزایش فشار آب، سنگ، فلز و هر آنچه که تصورش می‌رود را به راحتی و به شکل دلخواه برش می‌دهند. این دستگاه در صنعت با نام برش آبی یا واتر جت (Water Jet-Water Cutter) خوانده می‌شود.

ادامه
حرکت چیست کتاب علوم نهم

حرکت چیست کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل حرکت چیست می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

سال‌هاست با ورود رایانه به فعالیت‌های علمی، نه تنها موجب شده است محاسباتی که سال‌ها، ماه‌ها و روزها زمان لازم داشت در مدت زمان کوتاهی انجام گیرد، بلکه به کمک انواع نرم‌افزارهایی که نوشته شده است، می‌توان پدیده‌های مختلفی را مدلسازی و رفتار آن را پیشبینی کرد. این فرایند را معمولا شبیه‌سازی می‌گویند. شبیه‌سازی موجب شده است تا بتوانیم بدون صرف هزینه‌های گزاف پیش‌بینی‌های علمی مناسب داشته باشیم. اکنون، جزئی مهم از سواد، علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن، آشنایی با رایانه است. بدون آشنایی با نرم‌افزارهای رایانه‌ای نمی‌توان به دنیای علم گام نهاد.

ادامه
نیرو کتاب علوم نهم

نیرو کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل نیرو می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

در فصـل چهـارم (مقاله حرکت چیست) تمـام هـدف مـا بررسـی حرکـت اجسـام از ایـن منظـر بـود کــه اجســام «چگونــه» حرکــت می‌کننــد و انــواع حرکت‌هایــی کــه یــک جســم می‌توانــد داشته باشــد چیســت و چگونــه می‌تــوان آن‌هــا را مطالعــه کــرد؛ امــا ایــن تنهــا روش مطالعــه حرکــت نیســت. در واقــع مطالعــه چگونگــی حرکــت اجســام مقدمه‌ایســت بــرای مطالعــە «علــت» حرکــت اجســام. ( فایل بررسی و آموزش این فصل را میتوانید از آدرس http://physics - dept.talif.sch.ir/phymedia/S9Force.rar دانلود کنید.)

ادامه
‌به د‌نبال محیطی بهتر‌ برای‌ زند‌گی کتاب علوم نهم

‌به د‌نبال محیطی بهتر‌ برای‌ زند‌گی کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل به دنبال محیطی بهتر برای زندگی می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

چند سالی است که «توسعه پایدار» مورد توجه قرار گرفته است. این عبارت به زبان ساده یعنی «اگر می خواهیم کاری کنیم، به عاقبت آن هم بیاندیشیم و حواس مان باشد که طبیعت را بر هم نزنیم». دو مثال آشنا از فعالیت‌های نابخردانه بشر، اقداماتی است که منجر به نازک شدن لایه اوزون و گرمایش جهانی شد. بیایید مراقب باشیم کاری نکنیم که پیدا کردن لنگه کفش در بیابان کره زمین، غنیمت شود.

ادامه
رفتار اتم ها با یک دیگر کتاب علوم نهم

رفتار اتم ها با یک دیگر کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل رفتار اتم ها با یک دیگر می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

گیلبِرت نیوتون لوویس شیمی دان آمریکایی بود که در حوزه های متعدد علم شیمی به فعالیت پرداخت. کارهای او در زمینه اسیدها و بازها و همینطور پیوندهای شیمیایی از بارزترین پژوهش های علمی وی است. او باور داشت الکترون‌های یک اتم در گوشه‌های مکعب‌هایی با اندازه‌های متفاوت پیرامون هسته آن اتم جای دارند.

ادامه
مواد و نقش آن‌ها در زندگی کتاب علوم نهم

مواد و نقش آن‌ها در زندگی کتاب علوم نهم

مقاله ای که مشاهده می کنید، محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه نهم در درس علوم از فصل مواد و نقش آن‌ها در زندگی می باشد. امیدواریم از مطالعه این مطلب استفاده کافی را ببرید.

در علم رده بندی جانداران، گیاهان مختلف بر اساس شباهت های میوه، دانه و گل هایشان طبقه بندی می شوند. به طور مثال گیاهان تک لپه ای و دولپه ای. اما نهایتا باید به این ضرب المثل باور داشت که هر گُلی، عطر و بوی خودش را دارد.

ادامه

گالری

<p>حجم و مساحت فصل هشتم ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

حجم و مساحت فصل هشتم ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>عبارت های گویا فصل هفتم ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

عبارت های گویا فصل هفتم ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>خط و معادله های خطی&nbsp;فصل ششم ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

خط و معادله های خطی فصل ششم ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>عبارت های جبری فصل پنجم ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

عبارت های جبری فصل پنجم ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>توان و ریشه فصل چهارم ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

توان و ریشه فصل چهارم ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>استدلال و اثبات در هندسه فصل سوم ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

استدلال و اثبات در هندسه فصل سوم ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>عددهای حقیقی فصل دوم ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

عددهای حقیقی فصل دوم ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>معرفی مجموعه ها فصل اول ریاضی نهم - سطح مقدماتی</p> play video

معرفی مجموعه ها فصل اول ریاضی نهم - سطح مقدماتی

نمایش
<p>حل سوالات ریاضی آزمون شبیه ساز پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم</p> play video

حل سوالات ریاضی آزمون شبیه ساز پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم

نمایش
<p>حل و بررسی سوالات ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 98 (قسمت دوم)</p> play video

حل و بررسی سوالات ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 98 (قسمت دوم)

نمایش
<p style="text-align: justify;">حل و بررسی سوالات ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 98 (قسمت اول)</p> play video

حل و بررسی سوالات ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 98 (قسمت اول)

نمایش
<p>ویدئو بررسی و حل سوالات ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه هشتم بهمن 96</p> play video

ویدئو بررسی و حل سوالات ریاضی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه هشتم بهمن 96

نمایش
<p>حل سوالات ریاضی آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد سال 1399 (قسمت دوم)</p> play video

حل سوالات ریاضی آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد سال 1399 (قسمت دوم)

نمایش
<p style="text-align: justify;">حل سوالات ریاضی آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد سال 1399 (قسمت اول)</p> play video

حل سوالات ریاضی آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد سال 1399 (قسمت اول)

نمایش
<p>آموزش نامعادلات درجه اول ریاضی نهم</p> play video

آموزش نامعادلات درجه اول ریاضی نهم

نمایش
<p>آموزش چندجمله ای و اتحادها ریاضی نهم</p> play video

آموزش چندجمله ای و اتحادها ریاضی نهم

نمایش
<p>آموزش خط و معادله های خطی ریاضی نهم</p> play video

آموزش خط و معادله های خطی ریاضی نهم

نمایش
<p>آموزش عبارت های گویا ریاضی نهم</p> play video

آموزش عبارت های گویا ریاضی نهم

نمایش
<p>آموزش توان و ریشه ریاضی نهم</p> play video

آموزش توان و ریشه ریاضی نهم

نمایش
<p>آموزش مجموعه ها ریاضی نهم</p> play video

آموزش مجموعه ها ریاضی نهم

نمایش
<p>آموزش عددهای حقیقی ریاضی نهم</p> play video

آموزش عددهای حقیقی ریاضی نهم

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون حرکت چیست 1 (پیشرفته) علوم نهم</p> play video

بررسی سوالات آزمون حرکت چیست 1 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون فشار 2 (پیشرفته) علوم نهم</p> play video

بررسی سوالات آزمون فشار 2 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون ماشین ها 1 (پیشرفته) علوم نهم</p> play video

بررسی سوالات آزمون ماشین ها 1 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون نیرو 2 (پیشرفته) علوم نهم</p> play video

بررسی سوالات آزمون نیرو 2 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون حجم و مساحت 1 ریاضی نهم</p> play video

بررسی سوالات آزمون حجم و مساحت 1 ریاضی نهم

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون عددهای حقیقی 1 ریاضی نهم</p> play video

بررسی سوالات آزمون عددهای حقیقی 1 ریاضی نهم

نمایش
<p>بررسی سوالات آزمون مجموعه ها 1 ریاضی نهم</p> play video

بررسی سوالات آزمون مجموعه ها 1 ریاضی نهم

نمایش
<p style="text-align: justify;">کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #روژین_داریوش_همدانی رتبه ۱۱ کنکور سراسری #المپیاد_زیست #زیست</p>

کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #روژین_داریوش_همدانی رتبه ۱۱ کنکور سراسری #المپیاد_زیست #زیست

نمایش
<p>کلاس زیست پیشرفته آخرین جلسه با استاد روژین داریوش یک ترم جذاب با دخترهای فوق&zwnj;العاده آموزشگاه</p>

کلاس زیست پیشرفته آخرین جلسه با استاد روژین داریوش یک ترم جذاب با دخترهای فوق‌العاده آموزشگاه

نمایش

آزمون

گیاهی کمپبل 1 (سطح متوسط)

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد پایه نهم بهمن 1399

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، مرحله اول آزمون آنلاین پیشرفت تحصیلی...

نمایش
احتمال شرطی 3 (مقدماتی)

این آزمون برای سنجش خود به صورت پیشرفته در علم احتمال و قواعد احتمال...

نمایش
تالس و تشابه 1 (مقدماتی)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

نمایش
تالس و تشابه 2 (پیشرفته)

همونطور که می‌دونید فصل دوم کتاب هندسه 1 دهم، در مورد روش‌...

نمایش
حرکت چیست 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "حر...

نمایش
فشار 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "فش...

نمایش
مجموعه ها 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین ریاضی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نه...

نمایش
ماشین ها 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "ما...

نمایش
نیرو 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فیزیک فصل "نی...

نمایش
رفتار اتم‌ها  با یکدیگر 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین شیمی فصل "رفت...

نمایش
حجم و مساحت 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
عددهای حقیقی 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1399-1400

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
تکامل کمپبل 1 (سطح متوسط)

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
گیاهی کمپبل 2 (سطح متوسط)

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
بیوشیمی کمپبل 2 (سطح متوسط)

 آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین بیوشی...

نمایش
تکامل کمپبل 2 (سطح متوسط)

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، 15...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 1

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 2

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
آزمون جامع کمپبل 3

آزمون آنلاینی المپیادی که پیش‌روی شماست آزمون آنلاین جامع کمپبل...

نمایش
سلولی کمپبل 1 (سطح متوسط)

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپبل، شا...

نمایش
سلولی جامع کمپبل 1

 آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌کنید، آزمون آنلاین کمپ...

نمایش
درس پنجم - الرجا 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس پنجم با...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم سال تحصیلی 98-99

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1401-1400 - دفترچه دوم

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1401-1402 - دفترچه اول

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 1401-1402 - دفترچه دوم

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
پایانی نوبت دوم قرآن - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین قرآن نهم از تمام دروس وی...

نمایش
پایانی نوبت دوم ریاضی - آزمون شماره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم از تمام دروس و...

نمایش
پایانی نوبت دوم زبان انگلیسی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین زبان انگلیسی نهم از تمام...

نمایش
پایانی نوبت دوم علوم - آزمون شماره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین علوم نهم از تمام دروس وی...

نمایش
اصول شمارش 3 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
عددهای حقیقی 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
lesson 1 - test 1- Intermediate level

آزمون آنلاین زبان انگلیسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ا...

نمایش
lesson 2 - test 1- Intermediate level

آزمون آنلاین زبان انگلیسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ا...

نمایش
lesson 3 - test 1- Intermediate level

آزمون آنلاین زبان انگلیسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ا...

نمایش
lesson 5 - test 1- Intermediate level

آزمون آنلاین زبان انگلیسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ا...

نمایش
lesson 6 - test 1- Intermediate level

آزمون آنلاین زبان انگلیسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ا...

نمایش
پایانی نوبت اول ریاضی - آزمون شماره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم از تمام دروس و...

نمایش
مرحله اول المپیاد ادبی 1400

آزمون آنلاین المپیادی که می خواهید در آن شرکت کنید، آزمون آنلاین مرح...

نمایش
پایانی نوبت اول علوم - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین علوم نهم از فصل های یک ت...

نمایش
تو را چگونه بشناسم 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

نمایش
تو را چگونه بشناسم 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس اول...

نمایش
در پناه ایمان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دوم...

نمایش
راهنمایان الهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس سوم...

نمایش
خورشید پنهان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس چهار...

نمایش
رهبری در عصر غیبت 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس پنجم...

نمایش
وضو، غسل و تیمم 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس ششم...

نمایش
احکام نماز 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هفتم...

نمایش
احکام نماز 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هفتم...

نمایش
همدلی و همراهی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس هشتم...

نمایش
انقلاب اسلامی ایران 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس نهم (درس انقلاب اسلامی ایران) از...

نمایش
مسئولیت همگانی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دهم...

نمایش
انفاق 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس یازد...

نمایش
جهاد 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین دینی درس دواز...

نمایش
فصل اول - زیبایی آفرینش 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل اول با...

نمایش
فصل چهارم - نام ها و یادها 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل چهارم ب...

نمایش
فصل ششم - ادبیات جهان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل ششم با...

نمایش
فصل دوم - شکفتن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل دوم با...

نمایش
فصل پنجم - اسلام و انقلاب اسلامی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل پنجم با...

نمایش
درس دوم - العبور الامن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس دوم با م...

نمایش
درس پنجم - الرجا 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس پنجم با...

نمایش
زیست جامع نهم 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاین زیست شناسی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیس...

نمایش
فصل سوم - سبک زندگی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل سوم با...

نمایش
درس دهم - الامانه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس دهم با م...

نمایش
درس نهم - نصوص حول الصحه 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس نهم با م...

نمایش
درس نهم - نصوص حول الصحه 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس نهم با م...

نمایش
درس هشتم - حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس هشتم با...

نمایش
درس هشتم - حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس هشتم با...

نمایش
درس هفتم - ثمره الجد 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس هفتم با...

نمایش
درس ششم - تغيير الحیاه 1(متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس ششم با م...

نمایش
درس چهارم - الصبر مفتاح الفرج 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس چهارم با...

نمایش
درس سوم - جسر الصداقة 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس سوم با م...

نمایش
درس اول - مراجعة دروس الصف السابع و الثامن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از درس اول با م...

نمایش
lesson 4 - test 1- Intermediate level

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین انگلیسی درس چ...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 99

توضیح مهم: جواب سؤال های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و...

نمایش
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 99

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
پایانی نوبت دوم عربی - آزمون شماره 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین عربی نهم از تمام دروس وی...

نمایش
پایانی نوبت دوم پیام های آسمانی - آزمون شماره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین پیام های آسمانی نهم از ت...

نمایش
نیرو و حرکت (مقدماتی)

فصل 4 و 5 کتاب علوم تجربی نهم در مورد مفاهیم نیرو و حرکت است. نیرو ه...

نمایش
مروری بر فصل  1 تا 5 ریاضی (مقدماتی)

در کتاب ریاضی نهم، 5 فصل اول شامل مباحث "فصل 1: مجموعه‌ها، ...

نمایش
شمارش جامع 6 (پیشرفته)

تذکر: حتما حتما حتما بعد از درج پاسخ نهایی، بر روی دکمه ذخیر...

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2019 نهم و دهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی...

نمایش
مسابقات ریاضی کانگورو سال 2018 نهم و دهم

در این آزمون آنلاین، در بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی ری...

نمایش
مجموعه ها 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
گوناگونی جانداران 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فص...

نمایش
با هم زیستن 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فص...

نمایش
جانوران مهر‌ه‌دار 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فص...

نمایش
استدلال و اثبات در هندسه 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
دنیای گیاهان 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فص...

نمایش
جانوران بی‌مهره 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فص...

نمایش
جانوران مهره دار 2 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین زیست شناسی فص...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 96-97

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه دهم سال تحصیلی 95-96

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم...

نمایش
آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم سال تحصیلی 97-98

آزمون آنلاین تیزهوشان (سمپاد) که شرکت می کنید، آزمون ورودی پایه دهم مدارس دوره دوم استعدادهای درخ...

نمایش
توان و ریشه 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
عبارت های جبری 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
عبارت های گویا 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
خط و معادله خط 2 (پیشرفته)

قبل از شرکت در آزمون، ویدئوی آموزشی مبحث خط و...

نمایش
توان و ریشه 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
استدلال و اثبات در هندسه 1 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
عبارت های جبری 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین ریاضی نهم فصل...

نمایش
سومین چالش هندسه چیتا - پایه نهم - سال 1397

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
دومین چالش هندسه چیتا - پایه نهم - سال 1396

در مورد آزمون آنلاین المپیادی که پیش‌روی شماست:چالش هندسه...

نمایش
مواد و نقش آن‌ها در زندگی 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون فصل اول علوم نهم، بخش شیمی نهم ب...

نمایش
به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون فصل سوم علوم نهم، بخش شیمی نهم ب...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 81

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
احتمال جامع 1

پیشامدهای مستقل: در حالت کلی اگر (P(A│B برابر با (P(A باشد، A از B مستقل است. می‌توا...

نمایش
احتمال مقدماتی 1 (ساده)

این آزمون برای سنجش خود به صورت مقدماتی در علم احتمال و قواعد ابتدای...

نمایش
احتمال مقدماتی 2 (ساده)

این آزمون برای سنجش خود به صورت مقدماتی در علم احتمال و قواعد ابتدای...

نمایش
احتمال شرطی 1 (ساده)

احتمال وقوع پدیدهٔ A در حالی که می‌دانیم پدیدهٔ B اتفاق افتاده است، یک احتمال شرطی است. احتم...

نمایش
احتمال شرطی 2 (ساده)

مناسب برای دانش‌آموزان المپیادهای ریاضی و زیست شناسی.احتمال یکی از چندین کلمه ای است ک...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۹۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
آزمون اول ریاضی نهم ترم یک (متوسط)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون با سطح متوسط...

نمایش
آزمون دوم ریاضی نهم ترم یک (پیشرفته)

جهت آماده شدن شما برای آزمون ریاضی نهم ترم یک، یک آزمون آنلاین با سط...

نمایش
آزمون اول شیمی ترم اول (متوسط)

برای شما یک آزمون ترم یک شیمی نهم در سطح متوسط-دشوار آماده کرده&zwnj...

نمایش
مجموعه سوالات طبقه بندی شده سود و تخفیف

مجموعه سوالات طبقه بندی شده مسائل سود و تخفیف, توانایی خود را با ده...

نمایش
آزمون اول فیزیک ترم اول (متوسط)

برای شما یک آزمون ترم یک فیزیک نهم در سطح متوسط-دشوار آماده کرده&zwn...

نمایش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی ۸۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد شیمی ۸۷

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی 94

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۳

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۴

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۲

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
مرحله اول المپیاد ریاضی ۸۵

آزمون آنلاین المپیادی که هم‌اکنون به صورت آنلاین در آن شرکت می&...

نمایش
اصول شمارش 2 (پیشرفته)

آزمون آنلاین المپیادی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین ترکیبیات با موضو...

نمایش
مساله مسیر 1 (پیشرفته)

آزمونی که در آن شرکت می کنید، آزمون با سطح پیشرفته از مساله مسیر در...

نمایش
خط و معادله خط 1 (مقدماتی)

قبل از شرکت در آزمون، ویدئوی آموزشی مبحث خط و...

نمایش
فشار 1 (مقدماتی)

در این آزمون، با 19 سوال ساده از مبحث فشار مواجه خواهید شد. سوالات س...

نمایش
نیرو 1 (مقدماتی)

در این آزمون آنلاین فیزیک با 17 سوال ساده از مبحث نیروها کتاب نهم رو...

نمایش