اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ادبی سال 1399

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد  ادبی سال 1399

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اسامی نهایی مدال‌آوران المپیاد ادبی در سال 1399 را اعلام کرد.

دارندگان مدال طلای کشوری المپیاد ادبی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

مریم امام از استان تهران و از شهر تهران

نرگس ترمه باف شیرازی از استان اصفهان و از شهر اصفهان

علیرضا حسین نیا از استان خراسان جنوبی و از شهرفردوس

فاطمه حمیدی از استان فارس و از شهر شیراز

محمد حسین دهقانی نژاد افراپلی از استان مازندران  و از شهرساری

رومینا رضوانی گیل کلائی از استان تهران و از شهر تهران

فرزام سلطانی از استان تهران و از شهر تهران

فاطمه صبور از استان تهران و از شهر تهران

محسن صدقی پور از استان تهران و از شهر تهران

سیناطور سواد کوهی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

صبا عباس زاده فرد از استان تهران و از شهر تهران

جواد عبدیانی از استان تهران و از شهر تهران

سید الیاس گرجی نیا از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

امیر محمد مرزانی از استان تهران و از شهر تهران

شینا هدایتی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال نقره کشوری المپیاد ادبی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

محمد امین امدادی از استان تهران و از شهر تهران

بتول بابائی  از استان گیلان و از شهر رشت

مریم برومند از استان تهران و از شهر تهران

فاطمه ترابی از استان تهران و از شهر تهران

علی دلاوری از استان تهران و از شهر تهران

طاهره سیف از استان فارس و از شهر شیراز

بهراد صادقی آرانی از استان تهران و از شهر تهران

الهه‌ناز عارف از استان تهران و از شهر تهران

علی عزیزی آرانی از استان اصفهان و از شهر نجف آباد

نیکتا عسکری قالهی از استان تهران و از شهر تهران

مسعود مرادیان از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال برنز کشوری المپیاد ادبی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

سیدعلی امامی از استان اصفهان و از شهر اصفهان

مهسا جدیدی از استان گلستان و از شهر گرگان

علی حرزاده از استان یزد و از شهر یزد

سارا شیخ السلامی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

محمدرضا صابری زعفرانیان از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

فرانک قاسمی از استان فارس و از شهر شیراز

مریم کفاش طوسی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

مهدیه‌سادات لاجوردی از استان تهران و از شهر تهران

نازنین لاله از استان البرز و از شهر کرج

فاطمه محمدی از استان تهران و از شهر اسلامشهر

صبا نوروزی از استان تهران و از شهر تهران

علی نیکسار از استان تهران و از شهر تهران