سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از کسب چهار مدال توسط تیم چهار نفره ایران در المپیاد علمی جهانی زیست شناسی IBO2020 ژاپن خبر داد.

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از کسب چهار مدال توسط تیم چهار نفره ایران در المپیاد علمی جهانی زیست شناسی IBO2020 ژاپن خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سمپاد، تیم چهار نفره شرکت کننده در سی و یکمین المپیاد علمی جهانی زیست شناسی IBO 2020 به میزبانی ژاپن با کسب چهار مدال ارزشمند جهانی شامل سه مدال نقره و یک مدال برنز برگی دیگر بر افتخارات علمی کشور افزود.

در این دوره المپیاد جهانی که به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کوید 19 بصورت مجازی برگزار شد مدال های زیر توسط تیم ملی جمهوری اسلامی ایران کسب شد:

آرین حسنی، نازگل مهیمنی، محمدامین صباغی لالیمی مدال جهانی نقره

امیرحسین شاهسوند داودی مدال جهانی برنز

به نقل از وبسایت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان