با ابلاغ رئیس جمهور، اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منصوب شدند.

با ابلاغ رئیس جمهور، اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منصوب شدند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه 827 مورخ 1398/11/29 را برای اجرا به وزارت آموزش و پروش ابلاغ کرد. به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است:

وزارت آموزش و پرورش
مصوبه «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که در جلسه 827 مورخ 1398/11/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1398/10/29 وزیر آموزش و پرورش به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«در اجرای بندهای 10 الی 13 ماده 6 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و تبصره‌های ذیل آن، آقایان ایمان افتخاری و محمد آذین و خانم‌ها زهرا احمدی پور و الهام یاوری به عنوان اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان مذکور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

 

حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی