🌺 دورهمی شاد یک روزه‌ی علمی-تفریحی!

🌺 دورهمی شاد یک روزه‌ی علمی-تفریحی!

😍 با هدف آشنایی با المپیادها و به صورت خاص المپیاد ریاضی و مفاهیمی جالب از آن 🔝 همراه با کمی مشاوره!
😎 با حضور اساتید المپیادی: اساتید رضایی، مهکام، رجب زاده و اساتید دیگر! (رزومه‌ی اساتید در http://www.amoozz.ir/team )
😝 یک روز شاد علمی-تفریحی!
😇 با صرف میان‌وعده و ناهار
👩‍💼ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه اول
⏰ زمان: یک شنبه 4 آذر از صبح تا عصر!
😌 اهدای کلی جلد کتاب المپیادی به ارزش بیش از 200 هزار تومان
😎 ظرفیت کاملا محدود (حدود 15 نفر)
🔴 توجه: اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
🔺پس از ثبت نام انصراف امکان پذیر نمی‌باشد.
✔️ هزینه‌ی دورهمی: 250 هزار تومان
🔚 با توجه به برگزاری مسابقه، ثبت نام باید در گروه ‌های 2 یا 3 یا 4 نفره باشد.