ثبت نام دوره پاییزی کلاس‌های المپیادی

ثبت نام دوره پاییزی کلاس‌های المپیادی

ثبت نام دوره پاییزی کلاس‌های المپیادی در تمامی رشته‌ها و در مقاطع مختلف آغاز شد. تمامی کلاس‌های آموزشگاه به صورت ویژه بوده و ظرفیت هر گروه کلاسی بر اساس سطح کلاس و مقطع تحصیلی، شش، هشت و یا ده نفر می‌باشد.