ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

امتیاز آخرین داوطلب پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد در سال تحصیلی 1400-1401

امتیاز آخرین داوطلب پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد در سال تحصیلی 1400-1401

مدارس تیزهوشان، مدارسی هستند که زیر نظر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و ویژه دانش آموزان مستعدتر قرار دارند و برای ورود به این مدارس، هر سال آزمون ورودی برگزار شده و دانش آموزان منتخب به این مدارس راه پیدا می کنند. این آزمون ویژه دانش آموزان ورودی پایه هفتم و دهم می باشد که شرایط عمومی آن ها را در اینجا می توانید مطالعه کنید. افراد برتر بر اساس نمره و تراز کسب شده به مدارس مختلف سمپاد راه پیدا می کنند که در ادامه می توانید نمره نفر آخر پذیرفته شده در این آزمون در مدارس مختلف در سال تحصیلی 1400-1401 را مشاهده نمایید. همینطور در اینجا می توانید در آزمون ورودی مدارس سمپاد سال های پیش به صورت آنلاین شرکت کنید و خودتان را مورد سنجش قرار دهید.

امتیاز آخرین داوطلب پذیرفته شده در مدارس فرزانگان تهران دوره اول:
فرزانگان ۱: ۶۸۶۴۴
فرزانگان ۲: ۶۲۹۹۴
فرزانگان ۴: ۵۵۳۶۷
فرزانگان ۵: ۶۴۶۸۹
فرزانگان ۶: ۵۵۶۴۹
فرزانگان ۷: ۵۶۲۱۴
فرزانگان ۸: ۵۳۶۷۲

امتیاز آخرین داوطلب پذیرفته شده در مدارس علامه حلی تهران دوره اول:
علامه حلی ۱: ٧١٠٠٠
علامه حلی ۲: ٦٧٨٠٠
علامه حلی ۳: ۶۴۹٧۱
علامه حلی ۴: ٥٧٦٠٠
علامه حلی ۵: ۶۵۵۳۶
علامه حلی ۶: ۶۱۸۶۴
علامه حلی ۹: ۵۷۰۶۲
علامه حلی ١٠: ٥٧٣٠٠

------------------

شهید اژه ای ناحیه ۲ دوره دوم: ٣۶۴۰۹
فرزانگان ١ ناحیه ١ کرج، دوره اول: ٥۲٥۴۲
فرزانگان ٣ ناحیه ٣ کرج، دوره اول: ٥٧۰۶۲
فرزانگان ۴ ناحیه ۴ کرج، دوره اول: ۴۶۶١۰