عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: 30 درصد ظرفیت رشته های پزشکی، به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی اختصاص می یابد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: 30 درصد ظرفیت رشته های پزشکی، به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی اختصاص می یابد.

دکتر منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: تا سال 1402 به وزارت بهداشت فرصت داده شد که تا 30 درصد ورودی رشته‌های پزشکی، را از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی پذیرش کند.

در حاشیه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر منصور کبگانیان به ارائه گزارشی در مورد دستور این جلسه به خبرنگاران پرداختند و بیان کردند: در جلسه امروز، بحث اصلی درباره طرح ساماندهی سنجش و پذیرش کشور و یکی از بندهای مرتبط با این موضوع بود. در این جلسه به دو موضوع دیگر، شامل بحث عدم امکان تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری پیرامون یک خبر و موضوع علمی و فناورانه بود. ایشان در ادامه افزودند، بحث اصلی در این جلسه، پیرامون مصوبه سنجش و پذیرش دانشجویان بود و بعضی از موارد آن اصلاح شد که در یک میزگرد و جلسه به تشریح آن پرداخته خواهد شد. البته بندهایی از آن مانند ماده مرتبط با تاثیر معدل تا 60 درصد بدون تغییر مانده است. ایشان همچنین اضافه کردند، به موسسات کنکور توصیه می کنیم با توجه به تغییرات کنکور، به جای آموزش تکنیک های تست زنی، به دانش آموزان مطالب را به صورت عمیق تر آموزش دهند.

دکتر کبگانیان در نهایت اظهار داشت:
بیشترین بحثی که در این جلسه صورت گرفت، به هشتمین ماده این مصوبه اختصاص داشت که به موضوع پذیرش داوطلبین در رشته پزشکی می پردازد. پس از انجام اصلاحات مرتبط با این ماده، مصوبه در جلسه بعدی ستاد نهایی و تصویب خواهد شد. با تصویب این ماده، تا سال 1402 به وزارت بهداشت فرصت داده شده است که برای ورود در رشته‌های پزشکی، تا 30 درصد پذیرش از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی باشد. ایشان افزودند: به دلیل وجود برخی نگرانی‌ها در این جلسه این اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در رشته‌های پزشکی سی درصد پذیرش از مقطع کارشناسی انجام شود. همینطور در رابطه با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، با توجه به ابراز نگرانی دانش آموزان و داوطلبان در بدو ورود به دانشگاه، وزارت بهداشت موظف گردیده، طرح جامع افزایش ظرفیت آموزش پزشکی را آماده کرده و برای تصویب به ستاد ارائه نماید.