روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در اطلاعیه ای، زمان اعلام نتایج آزمون های مدارس استعدادهای درخشان را اعلام کرد.

روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در اطلاعیه ای، زمان اعلام نتایج آزمون های مدارس استعدادهای درخشان را اعلام کرد.

قابل توجه شرکت کنندگان درآزمون مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد-تیزهوشان) سال تحصیلی 1401-1400

به اطلاع می‌رساند طبق برنامه­ ریزی‌های انجام شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس سمپاد (مدارس استعدادهای درخشان) در پایه‌های هفتم و دهم پس از تصحیح در اواسط مرداد ماه، از طریق وبسایت azmoon.medu.ir منتشر خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:

اعلام اسامی قبولی بر اساس ظرفیت پذیرش تعیین شده، در مدارس مختلف خواهد بود. قابل ذکر است مطابق بند 5 بخش (ز) دستورالعمل شماره 104/5011 تاریخ 1399/12/19 برای تمامی داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپاد که در آزمون پذیرفته نشده‌اند، تا حدود دو هفته پس از اعلام نتایج آزمون، کارنامه صادر خواهد شد. این کارنامه شامل تعداد پاسخ‌های صحیح و غلط، نمره کسب شده در هر بخش، امتیاز کل داوطلب و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده، در مدارس مورد تقاضای او صادر و در اختیار وی قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است، همزمان با اعلام نتایج آزمون، نشانی دقیق دبیرستان‌های استعدادهای درخشان (متوسطه اول و دوم) جهت ثبت نام پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد و عدم مراجعه به موقع، جهت ثبت نام در دبیرستان محل قبولی، به منزله اعلام انصراف قطعی بوده و ثبت نام بعد از آن امکان پذیر نمی‌باشد.