اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1399

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1399

به گزارش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، باشگاه دانش‌پژوهان جوان اسامی نهایی مدال‌آوران المپیاد اقتصاد و مدیریت در سال 1399 را اعلام کرد.

دارندگان مدال طلای کشوری المپیاد اقتصاد و مدیریت به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند:

سیده‌رقیه امامیان از استان خوزستان و از شهر شوش

سروش باقریان از استان تهران و از شهر تهران

امیرمهدی تبار از استان تهران و از شهر تهران

مهدی جان‌نثاری‌لادانی از استان اصفهان و از شهراصفهان

نرگس خطیبی‌فرد از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

محمدمهدی دولتی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

صنم قانعی‌رضائی‌مقدم از استان تهران و از شهر تهران

سیدامیرحسام موسوی‌ویر از استان تهران و از شهر تهران

میعاد نوفرستی از استان قم و از شهر قم

زهرا یزدی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال نقره کشوری المپیاد اقتصاد و مدیریت به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند:

ایمان ایزدی از استان مازندران و از شهر بابل

محمدحسین توکلی نصیرمحله از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

متین ره‌گشای از استان فارس و از شهر شیراز

مریم سپهر از استان یزد و از شهر یزد

سیدمهدیار سجادی‌طهرانی از استان تهران و از شهر تهران

پارسا شریعت زاده از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

 امیرمهدی شکری از استان قزوین و از شهر قزوین

سپهر طالبیان از استان اصفهان و از شهر اصفهان

مبینا عباسی از استان مازندران و از شهر آمل

فرزین عسگری از استان البرز و از شهر کرج

آرین علوی رضوی راوری از استان تهران و از شهر تهران

علی فیروزی‌پور از استان مازندران و از شهر بابل

محمد محمدی از استان مازندران و از شهر نکا

زینب محمدی‌مقانک از شهرستان‌های تهران و از شهر قدس

محمدحسین هادی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال برنز کشوری المپیاد اقتصاد و مدیریت به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند:

علی افضلی از استان تهران و از شهر تهران

محمدحسین آراسته از استان تهران و از شهر تهران

آرمان بهزادپور از استان تهران و از شهر تهران

علی رجائی خوزانی از استان اصفهان و از شهر اصفهان

شهرزاد زمانی از استان قم و از شهر قم

سارا علائی از استان تهران و از شهر تهران

افروز محمدقلیها از استان قزوین و از شهر قزوین

ابوالفضل میرشکاری از استان بوشهر و از شهر بوشهر