اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال 1399

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال 1399

به گزارش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، باشگاه دانش‌پژوهان جوان اسامی نهایی مدال‌آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک در سال 1399 را اعلام کرد

دارندگان مدال طلای کشوری المپیاد نجوم و اخترفیزیک به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند:

سهند اسماعیل‌زاده از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

سهند اکرمی‌پور از استان تهران و از شهر تهران

محمدطه جلالی‌ندوشن از استان تهران و از شهر تهران

تارا رضائی‌خیرخواه از استان تهران و از شهر تهران

امین زمانی از استان تهران و از شهر تهران

یحیی قاسمی‌سورکی از استان تهران و از شهر تهران

زهرا ملکی از استان تهران و از شهر تهران

سیدمحمدمهدی موسوی‌محمدی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد 

سپهر میزانیان از استان تهران و از شهر تهران

امیدرضا نظری‌بکائی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال نقره کشوری المپیاد نجوم و اخترفیزیک به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند:

سارا اکبری‌خرم از استان تهران و از شهر تهران

مبین باقریان از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد 

محمدیوسف دهقان از استان تهران و از شهر تهران

آرش رضاعلی از استان تهران و از شهر تهران

علی رمضان‌زاده از استان تهران و از شهر تهران

سپهر سلامت از استان تهران و از شهر تهران

فرهاد عزیزی‌سطری از استان تهران و از شهر تهران

اشکان قاسم‌نژادقاسم‌آبادی از استان تهران و از شهر تهران

آریا قنبری از استان تهران و از شهر تهران

دانیال کاظمی‌نجفی از استان تهران و از شهر تهران

پوریا معصومی از استان تهران و از شهر تهران

سینا مهدی‌زاده‌فرد از استان تهران و از شهر تهران

سیدیوسف میریوسفی از استان تهران و از شهر تهران

تسنیم نیک‌آئین از استان تهران و از شهر تهران

نگین هاشم زاده از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال برنز کشوری المپیاد نجوم و اخترفیزیک به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می‌باشند:

علیرضا اعلائی‌هره‌دشت از استان تهران و از شهر تهران

ارشیا بهارپسندی از استان تهران و از شهر تهران

امیرعلی پوردهقان از استان تهران و از شهر تهران

محمدصدرا خاکساری از استان تهران و از شهر تهران

سینا خداویسی از استان تهران و از شهر تهران

علی دارابی از استان تهران و از شهر تهران

سیدمحمدصالح رضوی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد 

مهدی شکیباپور از استان فارس و از شهر شیراز

پارسا شهیدی از استان تهران و از شهر تهران

محمدپارسا صادقی از استان تهران و از شهر تهران

آوا صدیقی از استان فارس و از شهر شیراز

حسین فرحناکی از استان تهران و از شهر تهران

کوروش قوامی از استان البرز و از شهر کرج

آرمین گرامی‌راد از استان تهران و از شهر تهران

محمدامین لک‌زائی از استان تهران و از شهر تهران

حنانه مبلغ‌توحید از استان البرز و از شهر کرج

آرسام مجد از استان تهران و از شهر تهران

 مهرنوش میرمقدم از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد