اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1399

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1399

به گزارش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، باشگاه دانش‌پژوهان جوان اسامی نهایی مدال‌آوران المپیاد فیزیک در سال 1399 را اعلام کرد.

دارندگان مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

سپهر حیدری‌ادواری از استان تهران و از شهر تهران

برنا خدابنده از استان تهران و از شهر تهران

نیکا زاهدی از استان تهران و از شهر تهران

حسین زرین‌کوه از استان تهران و از شهر تهران

علیرضا سوری از استان تهران و از شهر تهران

علیرضا طالبی از استان تهران و از شهر تهران

سیدحمید قاسمی از استان تهران و از شهر تهران

حسن کاظمی از استان تهران و از شهر تهران

اشکان کوشکی از استان تهران و از شهر تهران

پویا لهبی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال نقره کشوری المپیاد فیزیک به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

مصطفی آذری‌کورایم از شهرستانهای تهران و از شهر ری

آرین باستانی از استان تهران و از شهر تهران

فربد پاکان‌منش از استان تهران و از شهر تهران

علی تلاشان از استان قم و از شهر قم

هومن جعفری از استان تهران و از شهر تهران

طاها خسرویانی از استان تهران و از شهر تهران

سید یحی سیدرضای‌تهرانی از استان تهران و از شهر تهران

پارسا صادقی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

آرشام عجمی‌بختیاروند از استان تهران و از شهر تهران

محمدمهدی کریمی از استان تهران و از شهر تهران

مازیار گوهرکش‌برحق از استان تهران و از شهر تهران

مهشاد مرادی از استان تهران و از شهر تهران

محمدپارسا مساح‌بوانی از استان اصفهان و از شهر اصفهان

علیرضا معماری‌خامنه از استان تهران و از شهر تهران

محمدامین مؤبدی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

امیرمحمد احمدی از استان تهران و از شهر تهران

پارسا احمدی‌شاهعلی‌بیگلو از استان تهران و از شهر تهران

 یکتا اسمعیل‌کاشی از استان تهران و از شهر تهران

علی اشتری‌جعفری از استان البرز و از شهر کرج

حسن براتی از استان قم و از شهر قم

اشکان بهروزی از استان تهران و از شهر تهران

 محمدمهدی پرچمی‌جلال از استان تهران و از شهر تهران

سیدحمیدرضا پورهاشم‌محمدیان از استان البرز و از شهر کرج

احسان جمالو از استان تهران و از شهر تهران

ابوالفضل حاتمی از استان فارس و از شهر شیراز

سپهر سلمانی‌یگانه از استان زنجان و از شهر زنجان

اشکان سهرابی از استان همدان و از شهر همدان

شاهین شاهین‌فر از استان تهران و از شهر تهران

سیدعلی طیب از استان قم و از شهر قم

محمدپارسا میرزائی‌سرمد از استان همدان و از شهر همدان