اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ریاضی سال 1399

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ریاضی سال 1399

به گزارش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، باشگاه دانش‌پژوهان جوان اسامی نهایی مدال‌آوران المپیاد ریاضی در سال 1399 را اعلام کرد.

دارندگان مدال طلای کشوری المپیاد زیست شناسی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

محمدرضا بدری از استان البرز و از شهر کرج

امیرمحمد بندری‌ماسوله از استان تهران و از شهر تهران

سام خانگی از استان تهران و از شهر تهران

سیدمحمدرضا خسرویان از استان تهران و از شهر تهران

علیرضا رضائی مقدم از استان تهران و از شهر تهران

امیرحسین شجری‌قاسم‌خیلی از استان تهران و از شهر تهران

مهران طلایی‌خواجه‌روشنایی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

متین عارف‌نیا  از استان تهران و از شهر تهران

سینا عزیزالدین از استان تهران و از شهر تهران

امیرمحمد قوی از استان مازندران و از شهر قائم‌شهر

اشکان مجیدی‌خامنه  از استان تهران و از شهر تهران

ایلیا محروقی از استان تهران و از شهر تهران

پوریا محمودخان‌شیرازی از استان تهران و از شهر تهران

متین یدالهی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

علی احمدوند از استان تهران و از شهر تهران

عرفان امینی‌فر از استان فارس و از شهر شیراز

مهدی باقریان از استان قم و از شهر قم

عارفه بوشهریان از استان فارس و از شهر شیراز

 دانیال پرنیان از استان تهران و از شهر تهران

امیریاسین خراشادی‌زاده از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

محمد داوودآبادی‌فراهانی از استان تهران و از شهر تهران

محمدحسین رضانژاد از استان فارس و از شهر شیراز

پرهام رضائی از استان تهران و از شهر تهران

سیدمبین رضوی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

حسین رئیسی از استان تهران و از شهر تهران

مهدی شاولی‌کوه‌شور از استان تهران و از شهر تهران

سیدعلیرضا شریفی‌کلهرودی از استان تهران و از شهر تهران

محمدامین شعبان‌نیامنصور از استان مازندران و از شهربابل

امیرحسین شهابی از استان تهران و از شهر تهران

مریم شیران از استان تهران و از شهر تهران

بهداد طباطبایی‌یزدی از استان تهران و از شهر تهران

الهه ظهیری از استان تهران و از شهر تهران

مهنوش عظیمیان از استان تهران و از شهر تهران

حمیدرضا علی‌پور از استان مازندران و از شهربابل

مهداد قزلباش از استان تهران و از شهر تهران

امیرمحمد کرمی‌ابوالوردی از استان فارس و از شهر شیراز

امیرمحمد کریمی از استان تهران و از شهر تهران 

علیرضا محقق دولت‌آبادی از استان تهران و از شهر تهران

متین محمدی از استان اصفهان و از شهر اصفهان

محمد محمدیان‌بیشه از استان مازندران و از شهر بابل

آریا مخبری از استان تهران و از شهر تهران

حسین مستان از استان تهران و از شهر تهران

سیدمحمد میرزادی گوهری از استان کرمان و از شهر کرمان

سیدآرمین میرفلاح لیالستانی از استان تهران و از شهر تهران

پارسا نادریان از استان تهران و از شهر تهران

عارف نماینده‌نجار از استان یزد و از شهریزد

رومینا نوبهاری از استان تهران و از شهر تهران

علی نیری‌فر از استان تهران و از شهر تهران

آرین همتی از استان گیلان و از شهر رشت 

عرشیا واشانی از استان تهران و از شهر تهران

دارندگان مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

پرهام اردشیری از استان تهران و از شهر تهران

علیرضا امیری‌باوندپور از استان تهران و از شهر تهران

یسنا امینائی چترودی از استان تهران و از شهر تهران

آرش ایزدی از استان مازندران و از شهر آمل

کیمیا آذری  از استان تهران و از شهر تهران

زینب آشوری از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

رابعه پرهیزکاری از استان قزوین و از شهر قزوین

پوریا پوریعقوب از استان تهران و از شهر تهران

الهه توحیدی از استان تهران و از شهر تهران

سید سپهر ثقة الاسلامی از استان تهران و از شهر تهران

امیرکیان جعفریان نمین از استان تهران و از شهر تهران

نیکی حسنی از استان قم و از شهر قم

علی حمیدی‌کولایی از استان مازندران و از شهرساری

علی داورجاه از استان تهران و از شهر تهران

سپهر ذوالفقاری از استان تهران و از شهر تهران

امین ذوالفقاریان از استان البرز و از شهر کرج

آبتین زمانی از استان تهران و از شهر تهران

نیما سلمائی قرائی از استان تهران و از شهر تهران

مهدی شاه‌مرادی‌رامشه  از استان اصفهان و از شهراصفهان

زهرا فتوره‌چی از استان تهران و از شهر تهران

امیرسامان قاندقتور از استان تهران و از شهر تهران

امیرمهدی محسن از استان البرز و از شهر کرج

محمدجواد محمدخانی از استان تهران و از شهر تهران

سارا محمودآبادی از استان شهرستانهای تهران و از شهر چهار دانگه

محمدعرفان محمودی از استان شهرستانهای تهران و از شهر شهریار

مهرداد مهدی‌زاده از استان فارس و از شهر شیراز

 دانیال نبیونی از استان تهران و از شهر تهران

نیما نوروزی اصفهانی از استان تهران و از شهر تهران

عرشیا نوزعیم از استان مازندران و از شهر آمل

پارسا یوسف پور از استان تهران و از شهر تهران