اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد جغرافیا سال 1399

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد جغرافیا سال 1399

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اسامی نهایی مدال‌آوران المپیاد جغرافیا در سال 1399 را اعلام کرد.

دارندگان مدال طلای کشوری المپیاد جغرافیا به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

دریا اسدی از استان کردستان و از شهر موچش

امیررضا ایزدی‌یزدان آبادی از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

پرنیا حدادی از استان فارس و از شهر شیراز

فاطمه حیدری از استان تهران و از شهر پردیس

فاطمه صدیقی پیرسرائی از البرز و از شهر کرج

سیدعلی قیومی‌قمصری از استان اصفهان و از شهر کاشان

زهرانکونام از استان قم و از شهر قم 

محسن نماینده‌نیاسر از استان اصفهان و از شهر کاشان

دارندگان مدال نقره کشوری المپیاد جغرافیا به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

علیرضا اسدی از استان مازندران و از شهر ساری

ابوالفضل آقارضا زاده از استان اصفهان و از شهر کاشان

زهرا بزرگی از شهرستان البرز و از شهر کرج

مرجان بهادری از استان خراسان شمالی و از شهر شیروان

حدیث راست گردانی از استان مرکزی و از شهر اراک

نرگس رضائی برزانی از استان اصفهان و از شهر اصفهان

ریحانه رضوانی از استان اصفهان و از شهر شاهین شهر

زهرا سیفی حسین آبادی از استان البرز و از شهر کرج

آوا علی حسینی از استان تهران و از شهر تهران

زینب قلی زاده از استان خراسان شمالی و از شهر بجنورد

نیوشا کشاورزی از استان تهران و از شهر تهران

آیلین گل حقیقی از استان فارس و از شهر شیراز

سیدمحمدقلیان از استان قزوین و از شهر قزوین

سیداسماعیل مصطفویان از استان گیلان و از شهر رشت

سیدعلیرضا موسوی الاشلو از استان قزوین و از شهر البرز

زهرا میرزائی از استان اصفهان و از شهر شهررضا

دارندگان مدال برنز کشوری المپیاد جغرافیا به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشند:

پریسا انصاری از استان تهران و از شهر تهران

محمد حسین جاوید از استان همدان و از شهر همدان

فاطمه جداخانی از استان تهران و از شهر تهران

سایه چوپان چاله‌سرائی از استان گیلان و از شهر رشت

روژان حق‌نژاد از استان تهران و از شهر تهران

صدف ااسادات حقیقت‌‌زاده از استان قزوین و از شهر قزوین

ساجده خاکباز از استان مرکزی و از شهر اراک

سیدمحمد عماد ساکی از استان قزوین و از شهر قزوین

زهرا شاکریای از استان فارس و از شهر شیراز

سارا شاهواری طراقی از استان تهران و از شهر تهران 

مینا علی‌خانی قلعه‌شاهی از استان تهران و از شهر تهران 

شادی کاشفی حیدرزاده از استان خراسان رضوی و از شهر مشهد

نیایش محسنی از استان تهران و از شهر تهران