شرکت در آزمون‌های مرحله اول سال‌های گذشته به صورت آنلاین جهت مشاهده کلیک کنید.

اخبار

نتایج پانزدهمین المپیاد جهانی علوم زمین

نتایج پانزدهمین المپیاد جهانی علوم زمین

اعضای تیم دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به مدال برنز این دوره از المپیاد دست یافتند.

ادامه

سید رضا حسینی به‌عنوان سرپرست جدید باشگاه دانش پژوهان جوان منصوب شد.

سید رضا حسینی به‌عنوان سرپرست جدید باشگاه دانش پژوهان جوان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، طی حکمی از سوی وزیر آموزش‌وپرورشسید رضا حسینی به‌عنوان سرپرست باشگاه دانش‌پژوهان جوان منصوب شد. متن حکم به شرح زیر است:

ادامه

دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰2- ۱۴۰1

دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰2- ۱۴۰1

بخشنامه و دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی سال تحصیلی 1401-1402 توسط باشگاه دانش پژوهان جوان منتشر شد. جهت اطلاع از شرایط عمومی، شرایط اختصاصی، زمان برگزاری المپیادهای علمی و منابع المپیادهای علمی دانش آموزی، این بخشنامه را با دقت مطالعه نمایید.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد نجوم و اختر‌فیزیک سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد نجوم و اختر‌فیزیک سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد نجوم و اختر‌فیزیک و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد تفکر و کارآفرینی سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد تفکر و کارآفرینی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد فیزیک و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد علوم و فناوری نانو سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد علوم و فناوری نانو سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد علوم و فناوری نانو و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ادبی سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ادبی سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد ادبی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد علوم زمین سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد علوم زمین سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد علوم زمین و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد شیمی سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد شیمی سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد شیمی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد کامپیوتر سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد کامپیوتر سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد کامپیوتر و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد زیست‌شناسی سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد زیست‌شناسی سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد زیست شناسی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ریاضی سال 1401

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ریاضی  سال 1401

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد ریاضی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1401 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1401 معرفی شدند.

نفرات برتر کنکور سراسری سال 1401 معرفی شدند.

رییس سازمان سنجش کشور نفرات برتر کنکور سراسری سال 1401 را اعلام کرد.

 

ادامه

دو مدال طلا و دو مدال نقره و کسب رتبه پنجم تیمی حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد شیمی ایران در المپیاد جهانی شیمی سال 2022

دو مدال طلا و دو مدال نقره و کسب رتبه پنجم تیمی حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد شیمی ایران در المپیاد جهانی شیمی سال 2022

تیم دانش آموزی المپیاد شیمی ایران در پنجاه و چهارمین دوره مسابقات المپیاد جهانی شیمی IChO2022 چین موفق به کسب 2 مدال طلا و 2 مدال نقره شدند.

ادامه

چهار مدال طلا و کسب رتبه نخست تیمی حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد زیست شناسی ایران در المپیاد جهانی زیست شناسی سال 2022

چهار مدال طلا و کسب رتبه نخست تیمی حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد زیست شناسی ایران در المپیاد جهانی زیست شناسی سال 2022

تیم دانش آموزی المپیاد زیست شناسی ایران در سی و سومین دوره مسابقات المپیاد جهانی زیست شناسی IBO2022 که در کشور ارمنستان با حضور65 کشور برگزار شد با کسب 4 مدال طلا رتبه نخست تیمی را به صورت مشترک با کشور روسیه کسب کرد.

ادامه

دو مدال نقره و سه مدال برنز حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد فیزیک ایران در المپیاد جهانی فیزیک سال 2022

دو مدال نقره و سه مدال برنز حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد فیزیک ایران در المپیاد جهانی فیزیک سال 2022

تیم دانش آموزی المپیاد فیزیک ایران در پنجاه و دومین دوره مسابقات المپیاد جهانی فیزیک IPhO2022 که در کشور سوئیس برگزار شد موفق به کسب 2 مدال نقره و ۳ مدال برنز شد.

ادامه

سه مدال طلا و سه مدال نقره حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد ریاضی ایران در المپیاد جهانی ریاضی سال 2022

سه مدال طلا و سه مدال نقره حاصل تلاش اعضای تیم دانش آموزی المپیاد ریاضی ایران در المپیاد جهانی ریاضی سال 2022

تیم دانش آموزی المپیاد ریاضی ایران در شصت و سومین دوره مسابقات المپیاد جهانی ریاضی IMO2022 که در کشور نروژ برگزار شد با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال نقره، رتبه ۸ ام تیمی را کسب کرد.

 

ادامه

معرفی اعضای تیم های ملی المپیادهای دانش آموزی ایران جهت شرکت در المپیادهای جهانی 2022

معرفی اعضای تیم های ملی المپیادهای دانش آموزی ایران جهت شرکت در المپیادهای جهانی 2022

باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعضای تیم‌های ملی المپیادهای دانش آموزی ایران جهت شرکت در المپیادهای جهانی المپیاد در رشته های مختلف در سال 2022 را اعلام کرد.

ادامه