اخبار

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1400 جدید

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد اقتصاد و مدیریت سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد اقتصاد و مدیریت و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد علوم زمین سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد علوم زمین سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد علوم زمین و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد نجوم و اخترفیزیک و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد جغرافیا سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد جغرافیا سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد جغرافیا و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد فیزیک و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد شیمی سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد شیمی سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد شیمی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، آمار قبولی‌های مرحله دوم المپیادهای علمی ۱۴۰۰ را به تفکیک استان، رشته، جنسیت و پایه اعلام کرد.

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، آمار قبولی‌های مرحله دوم المپیادهای علمی ۱۴۰۰ را به تفکیک استان، رشته، جنسیت و پایه اعلام کرد.

اگر می خواهید بدانید دانش‌آموزان کدام استان‌ها در مرحله دوم المپیادهای علمی سال 1400 قبول شدند و تعداد قبولی های هر رشته در هر استان را به تفکیک جنسیت و پایه بدانید، این خبر را حتما بخوانید.

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد کامپیوتر سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد کامپیوتر سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد کامپیوتر و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد زیست‌شناسی سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد زیست‌شناسی سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد زیست‌شناسی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ریاضی سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ریاضی  سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد ریاضی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم

ادامه

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ادبی سال 1400

اعلام اسامی نهایی مدال آوران المپیاد ادبی سال 1400

با عرض تبریک به همه‌ی دانش پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره‌ی تابستانی را پشت‌سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و...، به استناد نظر کمیته‌ی محترم علمی المپیاد ادبی و طبق ضوابط اعلامی، بدین وسیله مدال آوران دوره‌ی تابستانی سال 1400 را به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌داریم.

ادامه

دکتر یاوری اعلام کرد: تسهیلات ویژه مدال‌آوران نقره و برنز المپیادهای علمی دانش آموزی کشوری ارتقا یافت.

دکتر یاوری اعلام کرد: تسهیلات ویژه مدال‌آوران نقره و برنز المپیادهای علمی دانش آموزی کشوری ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) و با اعلام ریاست سازمان، دکتر الهام یاوری، تسهیلات مدال‌آوران نقره و برنز کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی ویژه ورود به دانشگاه در المپیادهای فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی، کامپیوتر، نجوم و اختر فیزیک و ادبی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارتقاء یافت.

ادامه

کلاس سالانه تخصصی کمپبل 1400-1401 به صورت VIP

کلاس سالانه تخصصی کمپبل 1400-1401 به صورت VIP

خب خب، قراره مثل هر سال یک دوره سالانه کمپبل در سال تحصیلی 1400-1401 داشته باشیم. اگر قراره المپیاد زیست بخونی، بهتره و باید که اول کمپبل رو بخونی و روش مسلط بشی. در مورد المپیاد زیست سوال داری؟ خب میتونی در اولین مرحله مقاله مربوط به المپیاد زیست رو بخونی و ببینی المپیاد زیست شناسی چی هست و منابع المپیاد زیست و اهمیتشون رو متوجه بشی.

ادامه

امتیاز آخرین داوطلب پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد در سال تحصیلی 1400-1401

امتیاز آخرین داوطلب پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس سمپاد در سال تحصیلی 1400-1401

مدارس تیزهوشان، مدارسی هستند که زیر نظر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و ویژه دانش آموزان مستعدتر قرار دارند و برای ورود به این مدارس، هر سال آزمون ورودی برگزار شده و دانش آموزان منتخب به این مدارس راه پیدا می کنند. این آزمون ویژه دانش آموزان ورودی پایه هفتم و دهم می باشد که شرایط عمومی آن ها را در اینجا می توانید مطالعه کنید. افراد برتر بر اساس نمره و تراز کسب شده به مدارس مختلف سمپاد راه پیدا می کنند که در ادامه می توانید نمره نفر آخر پذیرفته شده در این آزمون در مدارس مختلف در سال تحصیلی 1400-1401 را مشاهده نمایید. همینطور در اینجا می توانید در آزمون ورودی مدارس سمپاد سال های پیش به صورت آنلاین شرکت کنید و خودتان را مورد سنجش قرار دهید.

ادامه

نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال 1400-1401 اعلام شد.

نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال 1400-1401 اعلام شد.

با اعلام روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، نتایج آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان سال تحصیلی 1400-1401 -پایه های هفتم و دهم- اعلام شد. جهت مشاهده نتایج، اینجا را مشاهده کنید.

ادامه

افتخار آفرینی تیم‌های ملی المپیادهای علمی کشورمان در المپیادهای جهانی سال 2021

افتخار آفرینی تیم‌های ملی المپیادهای علمی کشورمان در المپیادهای جهانی سال 2021

نتایج و مدال های کسب شده تیم‌های ملی المپیادهای دانش‌آموزی کشورمان در المپیادهای علمی جهانی سال 2021 را در اینجا مشاهده نمایید. مسابقات این دوره با توجه به شرایط اپیدمی کووید 19، به صورت مجازی و آنلاین برگزار شد.

ادامه

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: 30 درصد ظرفیت رشته های پزشکی، به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی اختصاص می یابد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: 30 درصد ظرفیت رشته های پزشکی، به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی اختصاص می یابد.

دکتر منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: تا سال 1402 به وزارت بهداشت فرصت داده شد که تا 30 درصد ورودی رشته‌های پزشکی، را از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی پذیرش کند.

ادامه

روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در اطلاعیه ای، زمان اعلام نتایج آزمون های مدارس استعدادهای درخشان را اعلام کرد.

روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در اطلاعیه ای، زمان اعلام نتایج آزمون های مدارس استعدادهای درخشان را اعلام کرد.

قابل توجه شرکت کنندگان درآزمون مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد-تیزهوشان) سال تحصیلی 1401-1400

به اطلاع می‌رساند طبق برنامه­ ریزی‌های انجام شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس سمپاد (مدارس استعدادهای درخشان) در پایه‌های هفتم و دهم پس از تصحیح در اواسط مرداد ماه، از طریق وبسایت azmoon.medu.ir منتشر خواهد شد.

ادامه

جزئیات شیوه برگزاری کنکور از سال ۱۴۰۲/ امکان ۴ نوبت شرکت در آزمون سراسری

جزئیات شیوه برگزاری کنکور از سال ۱۴۰۲/ امکان ۴ نوبت شرکت در آزمون سراسری

در جلسه 842 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی به تصویب رسید. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت دستور این جلسه ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی بود و تصمیمات مهمی در این جلسه اتخاذ شد. برخی از بندهای این تصمیمات به شرح زیر است.

ادامه

در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان (سمپاد) 279 هزار دانش‌آموز شرکت کردند.

در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان (سمپاد) 279 هزار دانش‌آموز شرکت کردند.

در بازدیدی که سرکار خانم الهام یاوری از حوزه آزمون ناحیه چهار کرج آموزش و پرورش نظرآباد استان البرز داشتند، گفتند: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مهمترین محور برگزاری این آزمون می‌باشد زیرا سلامت دانش‌آموزان مهمترین اولویت آموزش و پرورش است.

ادامه