تست

حل تست کنکور (11) - شیمی دهم خانم همتی رتبه یک کنکور تجربی سال 94

نمایش

حل تست کنکور (10) - هندسه دهم آقای سینا رضایی برنز جهانی المپیاد ریاضی

نمایش

حل تست کنکور (9) - شیمی یازدهم خانم همتی رتبه یک کنکور تجربی سال 94

نمایش

حل تست کنکور (8) - فیزیک دهم آقای شریفیان رتبه یک کنکور سراسری ریاضی 95

نمایش

حل تست کنکور (7) - شیمی دهم خانم همتی رتبه یک کنکور تجربی سال 94

نمایش

تحلیل درس ریاضی کنکور سراسری تجربی سال 99 توسط رتبه 1 کنکور 98

نمایش

تحلیل درس ریاضی کنکور سراسری ریاضی سال 99 توسط رتبه 1 کنکور 98

نمایش

حل تست کنکور (6) - فیزیک دهم احسان شریفیان رتبه 1 کنکور ریاضی سال 95

نمایش

بررسی 30 تست جامع ریاضی کنکور رشته تجربی

نمایش

حل تست کنکور (5)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش

حل تست کنکور (4)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش

حل تست کنکور (3)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش

حل تست کنکور (2)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش

راه حل آزمون آنلاین قضیه هرون و قضیه نیمساز 3

نمایش

حل تست کنکور (1)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش