کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

ویدئوهای آموزشی

حل تست کنکور (5)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

جدید نمایش

بی نهایت چیست؟ بینهایت یک عدده؟

جدید نمایش

بررسی سوالات آزمون حرکت چیست 1 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون فشار 2 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون ماشین ها 1 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون نیرو 2 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

حل تست کنکور (4)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش

حل تست کنکور (3)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش

حل تست کنکور (2)- علیرضا سخایی راد رتبه 1 ریاضی

نمایش

بررسی سوالات آزمون حجم و مساحت 1 ریاضی نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون عددهای حقیقی 1 ریاضی نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون مجموعه ها 1 ریاضی نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون رفتار اتم‌ها با یکدیگر 1 علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون از درون اتم چه خبر 1 علوم هشتم

نمایش

بررسی سوالات آزمون تولید مثل در جانداران 1 علوم هشتم

نمایش

بررسی سوالات آزمون الفبای زیست فناوری 1 علوم هشتم

نمایش

بررسی سوالات آزمون حس و حرکت 1 علوم هشتم

نمایش

بررسی سوالات آزمون تنظیم هورمونی 1 علوم هشتم

نمایش

راه حل آزمون آنلاین قضیه هرون و قضیه نیمساز 3

نمایش

راه حل آزمون آنلاین چندضلعی ها 4

نمایش