ویدئوهای آموزشی

حل سوال مبحث دوران 2

جدید نمایش

حل سوال مبحث دوران 1

جدید نمایش

حل سوال مبحث بازتاب 3

جدید نمایش

حل سوال مبحث بازتاب 2

جدید نمایش

حل سوال مبحث بازتاب 1

جدید نمایش

همه میگن تکامل چی هست. دکتر عطا کالیراد، دکتری زیست شناسی تکاملی بهمون میگن تکامل چی نیست!

نمایش

پنج تصویر بزرگ از منظومه شمسی

Five Greatest Images of the Solar System

نمایش

غریزه‌های کشنده: قاتلین بالفطره

Deadly Instincts: Natural Born Killers

نمایش

غرایز مرگبار: اصل و نسب

Deadly Instincts: Blood Lines

نمایش

غرایز مرگبار: انگیزه‌های اولیه

Deadly Instincts: Primal Urges

نمایش

مستند زمستان وحشی

Wild Winter

نمایش

حقایقی در مورد استرس

The Truth About Stress

نمایش

شگفتی‌های تخم پرندگان Attenborough's Wonder of Eggs

نمایش

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (4)

نمایش

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (3)

نمایش

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (2)

نمایش

قضیه‌ی تالس و کاربردهای آن به کمک حل مساله (1)

نمایش

استاد فراهانی vs نوشابه (3)

استاد فراهانی به جنگ نوشابه می‌رود!

نمایش

استاد فراهانی vs نوشابه (2)

نمایش

استاد فراهانی vs نوشابه (1)
استاد فراهانی به جنگ نوشابه می‌رود!

نمایش