کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

ویدئوهای آموزشی

ترسیم های هندسی 1 - هندسه دهم

نمایش

پاسخ آزمون احتمال شرطی 3 (مقدماتی)

نمایش

پاسخ آزمون معادله خطی با ضرایب واحد 1

نمایش

بررسی مقدماتی تعداد جواب های معادله خطی با ضرایب واحد

نمایش

تکامل انسان (قسمت پنجم) ظهور انسان خردمند

نمایش

تکامل انسان (قسمت چهارم) انسان‌سانان متأخر و نئاندرتال‌ها

نمایش

تکامل انسان (قسمت سوم) افزایش حجم مغز و ظهور نخستین انسان‌ها

نمایش

تکامل انسان (قسمت دوم) دوپا شدن و ظهور نخستین هومینین‌ها

نمایش

تکامل انسان (قسمت اول) با خانواده خود آشنا شوید.

نمایش

تکامل انسان (قسمت صفرم) پیش درآمد

نمایش

راه حل دو سوال آزمون تالس و تشابه 1 (مقدماتی) دهم

نمایش

تمامی مثلث ها متساوی الاضلاع هستند.

نمایش

بی نهایت چیست؟ بینهایت یک عدده؟

نمایش

بررسی سوالات آزمون حرکت چیست 1 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون فشار 2 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون ماشین ها 1 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون نیرو 2 (پیشرفته) علوم نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون حجم و مساحت 1 ریاضی نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون عددهای حقیقی 1 ریاضی نهم

نمایش

بررسی سوالات آزمون مجموعه ها 1 ریاضی نهم

نمایش