در آزمون استعدادیابی شرکت کنید! لینک

ویدئوهای آموزشی

کمی در محضر استاد شریفیان 😍😎

نمایش
آموزشی کوتاه از درس هندسه هفتم - آقای رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد ریاضی
نمایش
حل یک سوال شیمی توسط خانم #سارا_همتی رتبه 1 کنکور سراسری تجربی سال 94 نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #روژین_داریوش رتبه ۱۱ کنکور نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #چشم #روژین_داریوش رتبه ۱۱ کنکور نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست #جنگجوی_پرتغالی #کیسه_تنان نمایش
کلاس #شیمی_پیشرفته #هشتم #نهم #استاد_همتی رتبه ۱ کنکور سراسری #المپیاد_شیمی #شیمی نمایش
کلاس #ریاضی_پیشرفته #هشتم #استاد_مهکام طلای المپیاد ریاضی #المپیاد_ریاضی کمی گراف نمایش
کلاس #فیزیک_پیشرفته #هشتم #استاد_افشارراد رتبه ۷ کنکور سراسری نمایش
کلاس #هندسه مقدماتی حل مساله #المپیاد_ریاضی #المپیاد_هندسه #استاد_رضایی برنز جهانی #المپیاد #ریاضی نمایش
دو سوال هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی(سوال دوم) نمایش
دو سوال هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی(سوال اول) نمایش
قضیه کسینوس ها دو قضیه هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه نمایش
قضیه سینوس ها دو قضیه هندسه مقدماتی ویژه ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی روح الله مهکام نمایش
سه سوال هندسه مقدماتی ویژه‌ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال دوم) نمایش
سه سوال هندسه مقدماتی ویژه‌ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال اول) نمایش
سه سوال هندسه مقدماتی ویژه‌ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال سوم) نمایش