ویدئوهای انگیزشی و مصاحبه‌ها

قسمت ششم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت پنجم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت چهارم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت سوم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت دوم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت اول مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت ششم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت پنج مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت چهارم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت سوم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت دوم مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

قسمت اول مصاحبه با علیرضا سخایی‌راد، رتبه 1 کنکور ریاضی 98

نمایش

عنکبوت سیاه vs جناب خان

شوهرت گوشت بشه به تنت!

نمایش

35 سال پیش دکترها گفتند فقط، 24 ساعت بیشتر زنده نمی‌ماند … هرگز به پیش‌بینی‌ای که بهتون قدرت نمیده نگاه و فکر نکنید و اهمیت ندید.

 
نمایش

کلاه قرمزی vs المپیاد ریاضی

نمایش

لگاریتم انتگرال ...
طنزی از رضا احسانپور!

نمایش

به یاد دکتر مریم میرزاخانی

نمایش

مصاحبه‌ای قدیمی با آقای احسان شریفیان رتبه 1 کنکور ریاضی 95

نمایش

مستند آیا داستان پیدایش انسان واقعیت دارد؟

نمایش

مستند معمای بزرگ ریاضی

نمایش