تصاویر

در چالش پاسخ معکوس:
تو کلاغی؟
اره! نه!
ذکر نکنم کی!
همراه با دخترهای باهوشمون، کیمیا و هستی 🌺
در چالش پاسخ معکوس: تو کلاغی؟ اره! نه! ذکر نکنم کی! همراه با دخترهای باهوشمون، کیمیا و هستی 🌺 نمایش
ایشون خانم یگانه عظیمی هستن
برنده‌ی کلی مدال طلای imc و wmi و کلی چیز دیگه که البته بماند که به شدت باهوشن
برنده‌ی سه جلد کتاب المپیاد زیست!
ایشون خانم یگانه عظیمی هستن برنده‌ی کلی مدال طلای imc و wmi و کلی چیز دیگه که البته بماند که به شدت باهوشن برنده‌ی سه جلد کتاب المپیاد زیست! نمایش
الهه ظهیری
برنده اول چالش 😉
فرزانگان ۱ ای باهوش و خفن 💪
الهه ظهیری برنده اول چالش 😉 فرزانگان ۱ ای باهوش و خفن 💪 نمایش
آماده‌ی کارگاه دوست علمی #المپیاد_ریاضی
ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه اول
چهارشنبه 13 تیر ساعت 14 الی 16

جهت ثبت‌نام تا ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۱۲ تیر فرصت دارید.
آماده‌ی کارگاه دوست علمی #المپیاد_ریاضی ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه اول چهارشنبه 13 تیر ساعت 14 الی 16 جهت ثبت‌نام تا ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۱۲ تیر فرصت دارید. نمایش
کارگاه دوست علمی #المپیاد_ریاضی
ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه اول
چهارشنبه 13 تیر ساعت 14 الی 16
کارگاه دوست علمی #المپیاد_ریاضی ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه اول چهارشنبه 13 تیر ساعت 14 الی 16 نمایش
کارگاه دوست علمی #المپیاد_ریاضی
ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه اول
چهارشنبه 13 تیر ساعت 14 الی 16
کارگاه دوست علمی #المپیاد_ریاضی ویژه‌ی دانش‌آموزان متوسطه اول چهارشنبه 13 تیر ساعت 14 الی 16 نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم
#روژین_داریوش رتبه ۱۱ کنکور
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #روژین_داریوش رتبه ۱۱ کنکور نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم
#روژین_داریوش رتبه ۱۱ کنکور
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #روژین_داریوش رتبه ۱۱ کنکور نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم
#استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم
#استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست نمایش
کلاس #ریاضی_پیشرفته #هشتم
#استاد_مهکام طلای المپیاد ریاضی
#المپیاد_ریاضی
کلاس #ریاضی_پیشرفته #هشتم #استاد_مهکام طلای المپیاد ریاضی #المپیاد_ریاضی نمایش
🌹🌷 تولدت مبارک یاسمین 🥁🌸
🌹🌷 تولدت مبارک یاسمین 🥁🌸 نمایش
توچال‌گردی با تنی چند از بچه‌ها و اولیا 🌸
توچال‌گردی با تنی چند از بچه‌ها و اولیا 🌸 نمایش
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم
#استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست
#المپیاد_زیست #زیست  
بچه‌ها دوست دارن کلاسشون تو دفتر باشه!
کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست #المپیاد_زیست #زیست بچه‌ها دوست دارن کلاسشون تو دفتر باشه! نمایش
🥁 لذت داشتن شاگرد خوب 🌺
هستی میرزاخانی 📝
🥁 لذت داشتن شاگرد خوب 🌺 هستی میرزاخانی 📝 نمایش
کلاس #جبر #المپیاد_ریاضی  #نهم #دهم #نامساوی
#استاد_رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد #ریاضی
بچه‌ها دوست دارن کلاسشون تو دفتر باشه!
کلاس #جبر #المپیاد_ریاضی #نهم #دهم #نامساوی #استاد_رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد #ریاضی بچه‌ها دوست دارن کلاسشون تو دفتر باشه! نمایش
کلاس #ریاضی_پیشرفته  #هشتم
#استاد_مهکام طلای کشوری المپیاد #ریاضی
کلاس #ریاضی_پیشرفته #هشتم #استاد_مهکام طلای کشوری المپیاد #ریاضی نمایش
تولدت مبارک استاد 😍😍🌹
تولدت مبارک استاد 😍😍🌹 نمایش
بعد امتحان!

#لذت_داشتن_شاگرد_خوب 
#هندسه
بعد امتحان! #لذت_داشتن_شاگرد_خوب #هندسه نمایش
کلاس #نامساوی #دهم
#استاد_رضایی طلا کشوری و برنز جهانی #المپیاد #ریاضی
#المپیاد_ریاضی 
#جبر #نابرابری‌ها
زنگ تفریح همراه با آب نبات 😂😉
کلاس #نامساوی #دهم #استاد_رضایی طلا کشوری و برنز جهانی #المپیاد #ریاضی #المپیاد_ریاضی #جبر #نابرابری‌ها زنگ تفریح همراه با آب نبات 😂😉 نمایش