ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

تصاویر

<p>پشت صحنه ی یک تولد</p>

پشت صحنه ی یک تولد

نمایش
<p>در حال مشاوره المپیاد زیست</p>

در حال مشاوره المپیاد زیست

نمایش
<p>پشت صحنه یک عکس</p>

پشت صحنه یک عکس

نمایش
<p>تولد تابستان 98</p>

تولد تابستان 98

نمایش
<p>کلاس های دوره عید 96</p>

کلاس های دوره عید 96

نمایش
<p>کرونا ازمون لحظات خنده و استرس کلاس رو گفته...</p>

کرونا ازمون لحظات خنده و استرس کلاس رو گفته...

نمایش
<p>روز دختر تابستان 98</p>

روز دختر تابستان 98

نمایش
<p>مسابقه نقاشی در کلاس ترکیبیات</p>

مسابقه نقاشی در کلاس ترکیبیات

نمایش
<p>تولدی دیگر در تابستان 97</p>

تولدی دیگر در تابستان 97

نمایش
<p>تولد مبارک یگانه</p>

تولد مبارک یگانه

نمایش
<p>غرق در سوال المپیاد</p>

غرق در سوال المپیاد

نمایش
<p>فکرهای عمیق در امتحان</p>

فکرهای عمیق در امتحان

نمایش
<p>استاد بنیامین فراهانی</p>

استاد بنیامین فراهانی

نمایش
<p>وقتی بچه ها رو میشه اذیت کرد!</p>

وقتی بچه ها رو میشه اذیت کرد!

نمایش
<p>کیمیا کمایی&nbsp;برنده مدال برنز المپیاد ریاضی تایلند</p>

کیمیا کمایی برنده مدال برنز المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>هليا سجودي مقدم لنگرودي&nbsp;برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند</p>

هليا سجودي مقدم لنگرودي برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>سینا معصومی&nbsp;برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند</p>

سینا معصومی برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>آپامه حیدری&nbsp;برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند</p>

آپامه حیدری برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>تبسم جباری بازرگان&nbsp;برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند</p>

تبسم جباری بازرگان برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>صوفیا نوروزی&nbsp;برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند</p>

صوفیا نوروزی برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>حسین معصومی&nbsp;برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند</p>

حسین معصومی برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند

نمایش