نمایش در آپارت

من عوض شدم تو حسین بچگیمی(اربعین-عاشورا-یاحسین)

ما خانه به دوشیم، غم سیلاب نداریم، ما جز پسر فاطمه ارباب نداریم