یک آزمون هوش و دقت تازه 🎖 پیشنهاد می کنیم خودتون رو محک بزنید 🎖

حل چند مثال از استقرا

ترکیبیات یکی از شیرین ترین شاخه های ریاضی است که در المپیاد ریاضی و المپیاد کامپیوتر نیز اهمیت ویژه ای دارد. در این ویدئو، چند مثال از استقرا تدریس شده است. امیدواریم از این ویدیو آموزشی المپیاد استفاده کافی را ببرید.

کاری از استاد سینا رضایی زارعی، مدال طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد ریاضی

قابل ذکر است این ویدئوها با هدف خیریه تهیه و منتشر شده است. اگر از این ویدئوها استفاده کردید و توان مالی آن را دارید، برای این قسمت مبلغ 10 هزار تومان را برای شماره کارت 6362141056039176 به نام سینا رضایی و یا خیریه محک واریز نمایید و اگر توان مالی آن را ندارید، خوشحال هستیم که این ویدئو به دست شما رسیده است.
توضیح: مبالغی که به این شماره کارت واریز می شود، جهت ادامه امور خیریه آموزشی و یا کمک به قشر کمتر برخوردار صرف خواهد شد. برای واریز به کارت و یا خیریه محک، هرکدام را که مایل بودید انتخاب کنید.

از طریق این لینک می توانید کانال تخصصی المپیاد ریاضی سمپادیا را دنبال کنید.

از طریق این لینک می توانید کانال تخصصی المپیاد کامپیوتر سمپادیا را دنبال کنید.