play video

برنامه‌ی مناظره در مورد حذف مدارس متوسطه اول سمپاد

مناظره ای بین افراد حاضر که متشکل از آقای زرافشان (معاون وزیر آموزش و پرورش)، خانم یاوری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، آقای فتحی (کارشناس و استاد دانشگاه) و آقای صالحی (دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف و عضو تیم نگارش سند راهبردی نخبگان) است. در این برنامه الهام یاوری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: هیچ مطالعه علمی در خصوص میزان استرس در دانش آموزان و تأثیر آزمون سمپاد در آن وجود ندارد.