play video

سرکار خانم الهام یاوری - شناخت بانوان موفق ایران
خانم دکتر الهام یاوری در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۹ در برنامه گوهرشاد شبکه افق برای مصاحبه حضور پیدا می کنند.
 
درخانم الهام یاوری متولد ۱۳۵۵، در تهران به دنیا آمدند و درخصوص شرایط خانواده و خاطرات و اتفاقات دوران زندگی خود می گوید.