مصاحبه با آقای مهکام استاد المپیاد ریاضی

در این ویدئو با استاد روح الله مهکام که برای المپیاد ریاضی ها نام آشنا هستند، در مورد اپلای کردن یا نکردن صحبت کردیم. در این ویدئو در مورد پارامترهای مختلف تصمیم گیری اپلای کردن (پذیرش گرفتن از دانشگاه های خارج از کشور جهت تحصیل) و خوبی ها و بدی های اپلای صحبت کردیم و از ایشان پرسیدیم چرا برای تحصیل اپلای نکردند. آقای روح الله مهکام دارنده مدال طلای المپیاد ریاضی سال 1388 و دانشجوی دکتری ریاضی در IPM هستند.