آموزش احتمال و پدیده های تصادفی قسمت سوم

فصل دوم آمار و احتمال یازدهم، مرتبط با معرفی و آموزش مبحث احتمال و پدیده های تصادفی می باشد که در این ویدئو، با مثال هایی از احتمال پیوسته، اصول موضوع احتمال، مسائلی از قضایای احتمال و اصل شمول و عدم شمول در احتمال آشنا می شوید. این ویدئوی آموزشی به زبان "محسن جمالی" می باشد که به صورت رایگان در مکتبخونه منتشر شده است و در اینجا بازنشر می کنیم. امیدواریم که برای شما عزیزان مفید باشد.