نمایش در آپارت سه سوال هندسه مقدماتی ویژه‌ی المپیاد هندسه - سطح مقدماتی (سوال اول)